Srpski

English

Matrice

16x16 matrica za kombinovanje različitih tipova signala